Strategisk rådgivning

– Gjennom denne møteplassen kan de strategiske rådgiverne jobbe sammen for å synliggjøre og utvikle kompetansen i regionen, og derigjennom bidra til lønnsomhet, vekst og utvikling.

Ivar Borge, PwC
LEDER RESSURSGRUPPE STRATEGISK RÅDGIVNING
Ressursgruppe Strategisk rådgivning ble opprettet i 2015 og inkluderer medarbeidere fra advokatfirma, revisjon og management consulting. Disse bransjene er og skal være en drivkraft for omstilling og endring i næringslivet.

Ressursgruppen skal styrke de tjenesteytende næringene i regionen ved å jobbe med rammevilkår, synliggjøring, kompetanse og kunnskapsutveksling. Gruppen vil også engasjere seg i saker utover egen næring og samarbeide med aktører i andre bransjer i relevante saker.

Gruppen jobber med følgende hovedområder:

 1. Næringsutvikling
  • Påvirke og bidra til positiv næringsutvikling for Bergensområdet og Vestlandet
  • Bidra til dynamikk og omstillingsevne for næringslivet
 2. Synlighet
  • Synliggjøre den samlede kompetansen som våre bransjer besitter på Vestlandet mot næringsliv, offentlig sektor, media og politikere – både i og utenfor regionen, herunder internasjonalt
  • Særlig fokusere på relevante «Vestlandsbransjer», f.eks. sjømat, maritim, energi og finans
  • Øke bevissthet rundt den reelle verdiskapingen som rådgivningsbransjene representerer i regionen
 3. Kompetanseutvikling
  • Samarbeide med utdanningsinstitusjoner om innhold og relevans i utdanningen
  • Synliggjøre kompetanseutviklingen hos unge talenter i våre virksomheter og betydningen dette har for næringslivet
 4. Læring
  • Utveksle erfaringer og drøfte generelle utfordringer for våre bransjer

Gruppemedlemmer:

Ivar Borge
Ivar BorgePwC / Partner
Ståle Christensen
Ståle ChristensenKPMG / Partner
Steinulf Tungesvik
Steinulf TungesvikKluge / Assosiert partner
Børje L. Hoff
Børje L. HoffHarris / Partner
Morten F. Krohnstad
Morten F. KrohnstadSchjødt / Partner
Merete Skage
Merete SkageEY / Partner
Eirik W. Raanes
Eirik W. RaanesAdvokatfirmaet Thommessen / Partner
Jon-Osvald Haarila
Jon-Osvald HaarilaDeloitte / Partner
Bjørn Frode Skaar
Bjørn Frode SkaarWikborg Rein / Partner