Olje og gass

– Vår viktigste jobb er å beholde kompetanse og teknologi og sikre at Bergen fortsatt blir Norges viktigste oljedriftsby.

Linda Litlekalsøy Aase, Aker Solutions
LEDER RESSURSGRUPPE OLJE OG GASS
Siste året har vært tøff for olje- og gassbransjen. Utviklingen er preget av lav oljepris, få nye prosjekter, utsatte/kansellerte prosjekter, kontrakter under press, store kostnadskutt, nedbemanning og kraftig omstilling.

Likevel er olje- og gassbransjen fortsatt den desidert største næringen i Bergensregionen, og med store ringvirkninger. Undersøkelser viser at 60% av virksomhetene i regionen har aktiviteter knyttet opp mot olje- og gassbransjen.

Kompetanse, omstilling, forbedring/effektivisering og kostnadskutt har derfor vært hovedtema i ressursgruppe Olje- og gass i 2015. Med inntekter fra olje og gass bransjen i Norge på over 200 milliarder norske kroner i 2015, og med utgangspunkt i at det pr i dag ikke er noen andre energiformer som kan dekke etterspørselen etter energi i Norge og resten av verden, så kommer Norge kommer til å være helt avhengig av olje og gass i mange tiår fremover. Derfor er det viktig å ta vare på og videre bygge kompetanse og teknologi for en bærekraftig utvikling av regionen.

Statoil er en stor premissleverandør for utviklingen av bransjen. Derfor har tett kontakt med Statoil vært prioritert, der man sammen ser på muligheter for å redusere kostnader og ta felles krafttak for å etablere nye standarder og mål slik at aktivitetsnivået på norsk sokkel skal være lønnsomt samtidig som sikkerheten opprettholdes på et forsvarlig nivå. Vårt utgangspunkt er at leverandørindustrien skal bidra til å styrke bransjen og Statoil, og at vi sammen skal bli verdens mest kostnadseffektive olje- og gassnasjon.

Sammen med andre ressursgrupper i Bergen Næringsråd er det opprettet tiltak for å ta vare på personer som mister jobben i næringen. På slutten av 2015 var det en jobbmesse der arbeidsledige ingeniører fikk gode råd fra NAV, Innovasjon Norge og fra bedrifter. De fikk også møte store organisasjoner som har ledige jobber. Disse tiltakene fortsetter i 2016.

Eirik Sjåstad fra NHH har to ganger vært i gruppen for å gi informasjon fra en stor kartlegging om kompetanse som de gjennomfører. Denne kontakten vil bli videreført. Det har også vært møter med Høgskolen i Bergen, som iverksetter kompetansehevende kurs for oljeingeniører som søker ander bransjer.

Gruppens viktigste saker er:

  • Tett kontakt med oljeselskapene for å beholde kompetanse og teknologi og befeste Bergen som Norges viktigste oljedriftsby.
  • Synliggjøring og omdømmearbeid for å sikre framtidig rekruttering til bransjen.
  • Sikre crossover av kompetanse fra oljebransjen til andre vekstbransjen
  • Internasjonalisering gjennom å utvikle tettere samarbeid med Intsok og Innovasjon Norge

 

Gert Chr. Strindberg gikk av som leder ved årsskiftet etter å ha jobbet i gruppen i 13 år. Vi takker for stor innsats og målrettet arbeid for olje- og gassnæringen og for Bergen Næringsråd.

Linda Litlekalsøy Aase har overtatt som leder for gruppen. Linda er sjef i Norge i Aker Solutions MMO (vedlikehold, modifikasjon og operasjon).
Gruppen har medvirket i flere arrangementer gjennom året, den største var delegasjonsreisen til oljemessen i Houston.

Gruppemedlemmer:

Linda Litlekalsøy Aase
Linda Litlekalsøy AaseAker Solutions
Kurt Andreassen
Kurt AndreassenCoast Center Base
Sturle Bergaas
Sturle BergaasStatoil
Bjarne Tresselt
Bjarne TresseltKCA Deutag
Bente Kløve
Bente KløveAibel
Dag A. Aldal
Dag A. AldalClampOn
Owe Hagesæter
Owe HagesæterNCE Subsea
Odd-Geir Hellen
Odd-Geir HellenDNB
Jan Heldal
Jan HeldalNPF
Geir Anton Johansen
Geir Anton JohansenHøgskolen i Bergen
Linn Cecilie Moholt
Linn Cecilie MoholtKarsten Moholt AS
Kenneth Olsvik
Kenneth OlsvikSorbwater
Christian James Olsen
Christian James OlsenWikborg Rein
Gunn Vik
Gunn VikIntsok
Atle Kvamme
Atle KvammeAdministrasjons-kontakt