Nettverk U37

– Det er et sterkt behov for en felles samlingsarena for unge engasjerte mennesker, spesielt i de utfordrende tidene vi opplever nå.

Synnøve Aksdal, Aksdal i Muren
LEDER RESSURSGRUPPE NETTVERK U37
Nettverk U37 er en møteplass og arena for samfunns- og næringsinteresserte personer under 37 år.

Nettverk U37 ble etablert i 2007, og gir mulighet for utveksling av kunnskap og interesser på tvers av fag- og bransjeområder, samtidig som det er et sosialt kontaktpunkt. Nettverket har godt oppmøte på sine 8-10 arrangementer i året, og målet om 700 deltakere i 2015 ble nådd med god margin. Oppslutningen og den store interessen rundt nettverket viser at det fyller et behov for unge å kunne treffes på tvers av bransjer.

I 2015 har man holdt flere av arrangementene i samarbeid med de bransjespesifikke ungdomsorganisasjonene Young Ship, Young Fish, Young Finance og Unge Lederne. I tillegg ble det gjennomført et arrangement i samarbeid med Utdanning i Bergen, for å koble unge i næringslivet med studenter i karrierevalg. Dette er samarbeid nettverket ser som nyttig og betydningsfullt for alle parter, og som vil videreføres i 2016.

Temaene som nettverket belyste i 2015 var ungt lederskap, samfunnsansvar, boligmarkedet og dets utvikling, finansielle utsikter, om det å være ung i et styre og om hvordan fremtidens ledere vil være.

Ressursgruppen har en egen sponsor, Sparebank 1 SR-Bank. Sponsoratet videreføres til 2016.

Gruppemedlemmer:

Synnøve Aksdal
Synnøve AksdalRessursgruppeleder
Eirik Eidem
Eirik EidemEY
Cristopher Fløysand Olsen
Cristopher Fløysand OlsenP5/P4
Admir Mesic
Admir MesicEmisoft
Christine Fredheim
Christine FredheimFrydenbø
Katrine Bøckmann
Katrine BøckmannBA
Jonas Langeteig
Jonas LangeteigLerøy Seafood
Vidar Johan Steinnes
Vidar Johan SteinnesSparebank 1 SR-Bank
Kristine Timberlid
Kristine TimberlidInnovasjon Norge