Marin

– Vi har unike forutsetninger for å kunne utvikle fremtidens teknologiske utfordringer innen havbruksnæringen.

Hans Runshaug, Rucon AS
LEDER RESSURSGRUPPE MARIN
Global sjømathovedstad

Ressursgruppe Marin har i lang tid arbeidet med og for samlokalisering av marin forskning og forbedret samspill mellom næring, forskning og forvaltning. Dette er viktig for å bidra til å befeste og utvikle Bergen som Norges og Europas marine hovedstad og Bergen som global sjømathovedstad.

RG MARIN HAR HATT FØLGENDE SOM SINE VIKTIGSTE SAKER:

Omdømme, tilstedeværelse, synliggjøring

  • Ta initiativ til felles høringsuttalelser og utspill der det lar seg gjøre og er hensiktsmessig,
  • Løfte og fremme marin næring i offentligheten
  • Kontinuerlig bygge innhold i begrepet «Bergen som Marin Hovedstad» fra et næringsrådsperspektiv.

Marin klynge

  • Arbeide for å utvikle og fremme Marin klynge i regionen gjennom styrking og muliggjøring av fellesprosjekter mellom forskning og næring.

Entreprenørskap i marin næring

  • Arbeide for bedre samarbeidet på tvers av havnæringene.
  • Styrke og fremme kommersialisering av den forvaltningsmessige forskningskompetansen i Bergen.

Biomarin fremtid

  • bidra til å løfte frem og synliggjøre fremtidsmulighetene innenfor biomarin næring og kobling til medisinsk forskning.

RG Marin har levert høringsuttalelse til regjeringens «Masterplan for marine næringer»
RG Marin har skrevet kronikk (BT) om «Havbyen Bergen»

Gruppemedlemmer:

Hans J. Runshaug
Hans J. RunshaugRucon AS
Audun Wiborg
Audun WiborgNovator
Søren Martens
Søren MartensFish Pool ASA
Hilde Waage
Hilde WaageCargill Aqua Nutrition / Ewos
Tore Alfheim
Tore AlfheimInnovasjon Norge
Tanja Hoel
Tanja HoelNCE Seafood Innovation
Torben Foss
Torben FossPwC
Øyvind Paasche
Øyvind PaascheBergen Marine Forskningsklynge
Liv Holmefjord
Liv HolmefjordFiskeridirektoratet
Kari Østervold Toft
Kari Østervold ToftHavforsknings-instituttet
Adama Jobarteh
Adama JobartehFiskeribladet Fiskaren
Krister Hoaas
Krister HoaasBergen Næringsråd
Kristine Gramstad Wedler
Kristine Gramstad WedlerMarine Harvest
Åshild Nakken
Åshild NakkenLerøy Seafood