Kultur og opplevelser

– Kunst og kultur er hjertets sunne galskap. Uansett hvor du bor, jobber eller handler er kulturlivet en attraksjon for vår region.

Harold Sletten, Possibility
LEDER RESSURSGRUPPE KULTUR OG OPPLEVELSE
Kultur og opplevelse er viktige ressurser for regionen når det gjelder sysselsetting, verdiskaping og kompetanse. I tillegg styrker det Bergensregionen som et attraktivt sted å bo, jobbe og besøke. Ressursgruppe Kultur og Opplevelser som oppgave å være en pådriver for å gjøre bergensregionen til Norges mest attraktive område for kulturnæring. Gruppen jobber for økt samhandling og forståelse mellom kulturliv, øvrig næringsliv og det offentlige. Ressursgruppe Kultur og opplevelse har medlemmer fra større kulturinstitusjoner, kultur- og opplevelsesbedrifter, annet næringsliv og forskningsmiljø.

I 2015 har gruppen i samarbeid med Ressursgruppe Byutvikling tatt initiativ til ny Byarena i Bergen. I den anledning har konsulentselskapet Opus utarbeidet en analyse av hvor en ny byarena bør plasseres for å tilfredsstille ulike kriterier. Konklusjonen er at den såkalte trekanttomten på Nygårdstangen scorer høyest i henhold til kriteriene.

I forbindelse med Bakgårdsfesten ble det arrangert et godt besøkt medlemsmøte om planene for den nye byarenaen. Det har vært et stort politisk engasjement rundt diskusjonen om byarena, og mange oppslag i mediene. Gruppen vil arbeide videre med dette i 2016.

En rekke store arrangementer er lagt til Bergen i de neste årene, og ressursgruppen vil jobbe for at det lokale kulturlivet blir en naturlig del av dette.

Gruppemedlemmer:

Harold Sletten
Harold SlettenPossibility
Sølvi Rolland
Sølvi RollandOle Bull Huset
Bente Hartvedt Ringstad
Bente Hartvedt RingstadDen Nationale Scene
Jens Kjeldsen
Jens KjeldsenUIB
Lars Leegaard Marøy
Lars Leegaard MarøyFilmfondet Fuzz
Juliet Balgobin
Juliet BalgobinBalgobin Consulting
Knut Espelid
Knut EspelidDNB
Halvor Namtvedt
Halvor NamtvedtGrieg Investor
Kristin Øygarden
Kristin ØygardenKultur Vest
Ivar Chelsom Vogt
Ivar Chelsom VogtKulturhusleder USF Verftet
Fredrik Saroea
Fredrik SaroeaDatarock/Lysverket
Kimberly Larsen
Kimberly LarsenHumorfest