Internasjonal og mangfold

– Ressursgruppe Internasjonal er opptatt av å gjøre en solid jobb for Bergen Næringsråd sine medlemmer. For å sikre at leveringen svarer til forventningene går vi våren 2016 ut med en kartleggingsundersøkelse. Basert på svarene vil vi legge opp den langsiktige strategien og sette sammen en tiltakspakke.

Anne Kristine Øen, Maritimt Forum Bergensregionen
LEDER RESSURSGRUPPE INTERNASJONAL
Ressursgruppe Internasjonal og Mangfold vil fra 2016 splittes i to ulike ressursgrupper. I 2015 har gruppen bestått av følgende medlemmer:

  • Leder for gruppen: Leif Olav Sætenes, Proactima AS, Management Consultant
  • Kathleen O. Mathisen, DOF Subsea AS, Visedirektør
  • Kjersti Fløttum, UIB, Professor
  • Tobby Sander, Business Region Bergen, Markedssjef
  • Rita Brokstad, Innovasjon Norge, Direktør
  • Tor Aase Johannesen, NHH, Akademisk direktør
  • Mette Krohn-Hansen, Storm Geo, Adm. Direktør
  • Hilde Drønen, DOF, Finansdirektør
  • James Hosea, NHH, Seniorrådgiver
  • August Kjerland jr., Euromarketing, Adm. Direktør
  • Elin Sarai, PWC, Partner
  • Katrin Jakobsen, Hordaland Fylkeskommune, Stabsleder
  • Rune Norseng, Statoil, Seniorrådgiver
  • Miao Reinlund, TTS Group, Vise President
  • Anne-Kristine Øen, Maritim Forum Bergensregionen, Daglig leder
  • Reidun Brekke, Adecco Norge, Direktør samfunns- og mynd. Kontakt
  • Sunniva Whittaker, NHH, Prorektor
  • Cecilie Ramstad, Bergen Næringsråd, Administrasjonskontakt

 

Viktige tema for gruppen:

  • Kartlegging av internasjonal virksomhet i regionens næringsliv
  • Styrking av samarbeid med Europeiske land
  • Videreføre arbeid med BRIKS-landene (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika)
  • Beholde kompetent internasjonal arbeidskraft
  • Vertsbyen Bergen – mottaksapparat for internasjonale delegasjoner

 

International Business seminar
Internasjonalt Business seminar ble for første gang arrangert i 2014 i samarbeid med Festspillene i Bergen, og suksessen ble gjentatt i 2015 hvor hovedtema var Internasjonalisering. Ambassadører fra en rekke land får her treffe toppledere fra næringsliv og akademia for nettverksbygging og økt kunnskap om norske internasjonale selskap.

Internasjonalt Karrieretorg
Bergen Næringsliv har siden 2009 årlig arrangert Internasjonalt Karrieretorg for å bringe høykompetente arbeidssøkere med bachelor, master, phd-grad eller fagutdanning sammen med vestlandsk næringsliv. Årets karrieretorg var preget av at 1.000 ingeniører er uten jobb i Hordaland, samtidig som andre fagarbeidere også rammes hardt av nedgangen i oljebransjen. Hovedtema for Karrieretorget 2015 gikk på «Hvordan kompetansen beholde kompetansen i regionen», samt «Hvilke andre bransjer har behov for kompetansen framover»? Karrieretorget ble arrangert i samarbeid med Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO), NAV, Hordaland fylkeskommune og Næringsalliansen.

Senter for utenlandske arbeidstagere (SUA)
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) åpnet i Bergen 15 april 2015. SUA er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. Bergen Næringsråd har i lengre tid jobbet for tilrettelegging for lovlig og ønsket arbeidsinnvandring og er en av aktørene som har fremmet saken i mange sammenhenger.

Medlemsmøter / Seminarer
Bergen Næringsråd legger videre til rette for økt kunnskap og nettverksbygging gjennom medlemsmøter med fokus på geografiske områder og relevante tema. I 2015 ble det arrangert landmøter med fokus: «how to do business in» i samarbeid med Innovasjon Norge. Viktige Europeiske markeder ble prioritert.

INN Bergen
Gjennom vårt servicesenter INN Bergen tilbyr Bergen Næringsråd tjenester til bedrifter i bergensregionen som rekrutterer utenlandsk arbeidskraft. Vi tilbyr bistand til praktiske oppgaver ved flytting til regionen, innføring i det norske samfunn og sosiale møteplasser. Hensikten er å gjøre overgangen til et liv i Norge så enkelt som mulig for arbeidstakeren og samtidig bidra til at den nyansatte er operativ så raskt som mulig for bedriften.

  • INN Bergen tilbyr bistand til å finne bolig og i immigrasjonsprosessen, med områdeorientering m.m.
  • INN Bergen tilbyr månedlige møter med faglige tema og sosiale aktiviteter – INN club
  • INN Bergen tilbyr nyhetsbrev og informasjonsmøter
  • INN Bergen tilbyr nettverk for ektefeller

 

Med utfordrende tider for våre medlemmer siden 2014 har vi sett at det har blitt færre INN-oppdrag, og det har vært mindre rekruttering av nye INN-medlemmer blant våre medlemsbedrifter. For å videreutvikle INN Club har vi derfor fra 2015 åpnet opp de månedlige treffene for ansatte også i bedrifter som ikke har INN-medlemskap. Vi ser allerede at INN Club har økt oppslutning som følge av den utvidelsen.

RG Internasjonal og Mangfold deles fra 2016 i to grupper.

Ressursgruppe Internasjonal 2016

  • Ressursgruppe Internasjonal skal tilrettelegge sentrale nettverk for Bergen Næringsråd sine medlemmer, og ønsker å være en hub for nettverksdeling også for selskaper som trenger tilgang til internasjonale nettverk.
  • Gruppen skal også ivareta og videreutvikle vår rolle som vertskapsapparatet for utenlandske interessenter til næringslivet i Bergen.

 

FORELØPIG HANDLINGSPLAN FOR 2016:

  • Global Leadership Program
    • Fortsette samarbeid med NHH om foredragsrekke på engelsk/ norsk. GLP som startet opp i 2014 fortsetter i 2016 etter en pause i fjor. GLP har som mål å bistå dagens og fremtidens ledere som stadig møter nye utfordringer og muligheter i dagens globale marked. Det er planlagt 6 møter i 2016.
  • International Business seminar 
    • Det tradisjonelle ambassadørseminaret arrangert i forbindelse med Festspillene i Bergen.
  • Medlemsmøter / Seminarer
    • Fortsette å organisere møter med fokus på eksport og import til land i Europa og Asia. Vi ønsker å styrke samarbeid med Europeiske land.
  • Vertskapsfunksjon
    • Holde jevnlige møter med ambassadører, politikere og handelskamre.
  • Tiltak i samarbeid med Ressursgruppe Mangfold:
    • Internasjonalt Karrieretorg og INN-club.

Gruppemedlemmer:

Anne-Kristine Øen
Anne-Kristine ØenMaritimt Forum
Kjersti Fløttum
Kjersti FløttumUIB
Mette Krohn Hansen
Mette Krohn HansenStormGeo AS
Hilde Drønen
Hilde DrønenDOF
Miao Reinlund
Miao ReinlundTTS Group ASA
Rune Norseng
Rune NorsengStatoil
Torbjørn Torsvik
Torbjørn TorsvikPwC
Rolf Andreas Wigand
Rolf Andreas WigandVestdavit
Jostein Hole Kobbeltvedt
Jostein Hole KobbeltvedtRAFTO Stiftelsen
Eli Wassenden
Eli Wassenden
Petter Martin Johannesen
Petter Martin JohannesenEWOS/Cargill
Kristine Kopperud Timberlid
Kristine Kopperud TimberlidInnovasjon Norge
Sunniva Whittaker
Sunniva WhittakerNHH

Ressursgruppe Mangfold 2016

UNDER OPPRETTELSE

Ressursgruppe Mangfold er under opprettelse og vil blant annet jobbe med de store integreringsutfordringene som regionen vil få i tiden som kommer. Kathleen Mathisen har fått ansvaret for å danne og lede denne gruppen.

Foreløpige gruppemedlemmer:

Kathleen Mathisen
Kathleen MathisenGrieg Seafood
Elin Sarai
Elin SaraiPwC
Tommy Johansen
Tommy JohansenNAV
Lubna Jaffery
Lubna JafferyTIDE ASA
Lena Jensen
Lena JensenBadenoch & Clark Norway
Bergen Næringsråd har også tatt initiativet til å opprette et samarbeidsråd for Mangfold, Integrering og Inkludering.

I rådet sitter Bergen kommune, NAV, Hordaland fylkeskommune, Bergen Næringsråd, Innovasjon Norge, LO og Røde Kors. Karrieresenteret SIB er også med som sparringpartner.

Tommy Johansen fra NAV har tatt på seg ledervervet for Samarbeidsrådet.

Hovedfokus for rådet er å se på muligheter for hvordan vi kan jobbe tettere sammen om inkludering og integreringsarbeid for å takle de store utfordringene som ligger foran oss i forhold til økt arbeidsledighet, ta i bruk flerkulturell kompetanse og få flyktninger som kommer til regionen raskest mulig integrert og i aktivitet.

Rådet har som overordnet mål at Bergensregionen skal bli ledende på mangfold, inkludering og integrering.