Helse

– Helsenæringen kan bli en av våre viktigste næringene fremover. På tvers av fag og sektor kan vi skape verdier som får betydning for oss alle.

Borghild Marie Midttun Skardal, Aleris
LEDER RESSURSGRUPPE HELSE

Bergen Næringsråd har besluttet å opprette Ressursgruppe Helse i løpet av våren 2016. Gruppens overordnende mål er å bidra til at det skapes flere arbeidsplasser gjennom et tettere samarbeid mellom helseinstitusjoner, næringsliv, utdanning og forskning.

En av gruppens viktigste arbeidsoppgaver blir å synliggjøre helsenæringens betydning og vekstpotensiale, f.eks. innen velferdsteknologi. Det skjer mye innovasjon innen helsesektoren i Bergen for tiden, og flere gründere jobber med løsninger som vil gjøre hverdagen enklere for brukere av ulike helsetjenester. Bergen vil også i nær framtid få en egen helseklynge, og det er naturlig at Ressursgruppe Helse har nær kontakt med denne. Det arbeides nå med å sette sammen gruppen.