Fornybar

– Vi jobber aktivt for at fondet Fornybar AS på 20 milliarder kroner skal legges til Bergen.

Rune Birkeland, Grieg Logistics
LEDER RESSURSGRUPPE FORNYBAR ENERGI
Fallet i oljeprisen og klimaavtalen i Paris har medført en betydelig økt interesse for å utvikle fornybar energi. Ressursgruppe Fornybar energi ble opprettet for 6 år siden og jobber med å synliggjøre forretningsmuligheter og tilrettelegge for bruk av fornybar energi i vår region.

Det grønne skiftet ble årets nyord i Norge i 2015, og vi ser at grønne muligheter er blitt mer aktuelt. Nå opplever vi at myndighetene i alle planer og sammenhenger fokuserer på grønne muligheter og bærekraft.

Det er likevel er det få «grønne» arbeidsplasser i Norge, men utviklingen gir håp om at myndighetens innsats vil endre seg. For fortsatt er aktiviteten for næringsaktører langt større utenfor Norge enn her hjemme. Skal Norge bli en markant aktør i det grønne skiftet, må det komme konkrete stimuleringstiltak fra myndighetene.

Gruppen har følgende overordnede aksjonsplan:

  • Utvikling av offshore vind i Norge
  • Bidra til utvikling av geotermisk energi
  • Fremme aktivitet som bruker strøm i stedet for fossil energi
  • Utvikling av kompetanse i fornybar bransje
  • Synliggjøring av Vestlandets fornybare muligheter

 

Rammevilkår er en viktig forutsetning for at fornybar energi skal vokse. Bergen Næringsråd har i mange år ivret for å at det må etableres et testsenter for offshore vind i Norge. Det er nærmest umulig å lykkes internasjonalt når vi ikke først har utviklet et nasjonalt marked.

Det er planer for et senter for geotermi i Norge. Bergen har best kompetanse i landet på dette feltet, og vi jobber aktivt for å få dette senteret kommer i Bergen.

I Statsbudsjettet for 2016 ligger det forslag om å opprette Fornybar AS, et fond på 20 milliarder kroner som skal investere i fornybare prosjekt og bedrifter. Bergen Næringsråd har satt sammen en gruppe med sentrale aktører som Bergen kommune, BKK, NHH, UIB, CMR, DnB, Sparebanken Vest og Grieggruppen. Det jobbes aktivt for at dette fondet skal legges til Bergen.

Bergen kommune har laget en egen klimaplan som tilsier at byen skal redusere sine CO2-utslipp med 50% innen 2030 og med 100% innen 2050. Vi mener dette er for passivt, og har i vår høringsuttalelse påpekt at dette arbeidet må forseres.

Gruppen har også jobbet med fergeanbud og ivret for at myndighetene må sette krav om fornybare løsninger når hele fergeflåten nå skal ut på nytt anbud. Det har vært flere møter både lokalt og på Stortinget om dette, og alle er enig i intensjoner. Foreløpig har det ikke fulgt penger med intensjonene.

Gruppen har vært innspiller og pådriver for programmet på Fornybarkonferansen 2015, som ble svært vellykket.
«Spirprisen» ble etablert av gruppen i 2013, og på Fornybarkonferansen 2015 ble Spirprisen delt ut for 3. gang. Vinner ble Askerselskapet Cambi, som bruker slam og avfall til å produsere biogass.

Gruppen har bidratt til flere frokost- og lunsjmøter gjennom arbeidsåret sammen med Klimastiftelsen og Klimapartnere.

Gruppemedlemmer:

Rune Birkeland
Rune BirkelandGrieg Logistics
Geir Anton Johansen
Geir Anton JohansenHøgskolen i Bergen
Kristin Frøysa
Kristin FrøysaNorcowe
Kirsten Øystese
Kirsten ØysteseBKK
Asle Lygre
Asle LygreIdevekst
Lars-Henrik Paarup Michelsen
Lars-Henrik Paarup MichelsenNorsk Klimastiftelse
Ivar Singstad
Ivar SingstadInnovasjon Norge
Kjersti Frekhaug
Kjersti FrekhaugDNB
Gudmund Per Olsen
Gudmund Per OlsenStatoil
Synnøve Bjørke
Synnøve BjørkeRekom
Atle Kvamme
Atle KvammeAdministrasjons-kontakt