Finans

– Bergen er et finanssentrum med sterke miljøer innenfor flere sektorer.

Anders Skjævestad, DNB Livsforsikring AS
LEDER RESSURSGRUPPE FINANS
Finansnæringen står sterkt i Bergen og teller cirka 6000 ansatte. Bank- og forsikringsvirksomheten utgjør tyngdepunktet med halvparten av de ansatte, men bredden er stor og næringen utgjør en komplett finansklynge i regionen sammen med sterke utdanningsinstitusjoner. Bergensregionen har en posisjon som Norges klart nest største på finansområdet.

Ressursgruppe Finans samler aktører fra hele finansmiljøet. Her inngår banker, skade- sjø- og livsforsikringsselskaper, meglerforetak, fondsmiljøer og undervisnings- og forskningsmiljøer.

I 2015 har gruppen gjennomført en ny kartlegging av finansbransjen i regionen. Det ble samtidig gjennomført kvalitative dybdeintervjuer for å få frem underliggende trender i bransjen. De kvantitative tallene viser en relativt stabil utvikling, mens intervjuene viser at det er høy endringstakt og omstilling i finansbransjen. De to viktigste sakene er en betydelig vekst i antall reguleringer og høy grad av digitalisering både i interne arbeidsprosesser og i kundebehandling og produktsalg. Kartleggingen vil legge føringer for prioriteringer av saker i 2016.

Andre saker som gruppen har jobbet med er det nye fornybarfondet som skal etableres, samarbeid med forskning/utdanning, dialogmøter med politikere/myndigheter og medlemsmøter.

Gruppemedlemmer:

Anders Skjevestad
Anders SkjevestadDNB Livsforsikring ASA
Aksel Mjøs
Aksel MjøsNHH
Erik M. Throndsen
Erik M. ThrondsenSparebank 1 SR-Bank
Jan Erik Kjerpeseth
Jan Erik KjerpesethSparebanken Vest
Magny Øvrebø
Magny ØvrebøNordea Liv
Ole Lund
Ole LundDNB
Hogne Inge Tyssøy
Hogne Inge TyssøyHolberg Fondene
Espen Strømme
Espen StrømmeTryg
Lisbet Nærø
Lisbet NærøFana Sparebank
Geir Flaa
Geir FlaaHandelsbanken
Rune Mannseth
Rune MannsethNordea
Tor Sydnes
Tor SydnesGabler
Charlotte Wallem Rakner
Charlotte Wallem RaknerArgentum