Digitalisering

– Økt innovasjon og nye muligheter åpner seg når IKT-bedriftene samarbeider tett med forskning, utdanning og gründerbedriftene.

Rolf Wangsholm, CapGemini
LEDER RESSURSGRUPPE DIGITALISERING
Ressursgruppen Digitalisering har som mål å være en pådriver for regionale digitaliseringsprosesser som kan skape innovasjon, modernisering og effektivisering for næringslivet i regionen vår. Ressursgruppen jobber også for at nødvendig teknologisk kompetanse beholdes og videreutvikles i regionen gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner og innovasjonsmiljø.

Ressursgruppen samler leverandører, tjenesteutviklere, innovatører og utdanning. Gruppen settes sammen på bakgrunn av medlemmenes personlige kompetanse slik at egenskaper som teknologiforståelse, menneskelig kommunikasjon, brukeropplevelser, pedagogikk og finansiell forståelse spiller sammen.

I 2015 har gruppen jobbet som partner for en utredning initiert av Hordaland fylkeskommune om digitale muligheter i bergensregionen. Næringspolitisk har gruppen også vært opptatt av å forhindre det nye gravegebyret i Bergen kommune som fordyrer utbygging av viktig infrastruktur i Bergen.

RG Digitalisering har på bakgrunn av de vanskelige tidene for næringslivet i regionen tatt initiativ til å samles på tvers av ressursgruppene for å bedre samarbeidet mellom næringene. Gruppen har også arrangert medlemsmøter om innovasjon og entreprenørskap.

I 2016 vil gruppen på ny kartlegge IKT-næringen i regionen. I tillegg vil det tas initiativ for å forbedre samarbeidet med akademia og å jobbe med kompetanseutvikling.

Gruppemedlemmer:

Rolf Wangsholm
Rolf WangsholmCap Gemini
Carsten Helgesen
Carsten HelgesenHøgskolen i Bergen
Christian Erichsen
Christian ErichsenMobiletech
Tor-Erik Stakset
Tor-Erik StaksetEvry
Einar Vaage
Einar VaageAtea
Morten Lied
Morten LiedRainfall
Anita Mannes
Anita MannesConnect Vest
Stein Irgens
Stein IrgensIBM
Siren Berge
Siren BergeOCS-HR
Jill Walker Rettberg
Jill Walker RettbergUiB
Dag Alvern
Dag AlvernKnowit
Rune Wilhelmsen
Rune WilhelmsenTelenor