15 Ressursgrupper

Våre ressursgrupper representerer et ekspertpanel av næringslivstopper og fagpersonell fra de ulike fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning og offentlige etater. Ressursgruppenes innspill og kompetanse er avgjørende for at organisasjonen til enhver tid jobber med de rette sakene og problemstillingene.

I tillegg til ressursgruppene har Bergen Næringsråd representanter for de tradisjonelle håndverksfagene samlet i Bygningsgruppen. Bygningsgruppen representerer rundt 250 bedrifter i regionen og velger sitt eget styre. Bergen Næringsråds administrasjon bidrar med merkantile tjenester, samt politisk og kommunikasjonsrådgivning.

I løpet av 2015 har Bergen Næringsråd igangsatt initiativ for å etablere nye ressursgrupper. Vi øker dermed antallet fra 11 til 15 ressursgrupper. Dette er de 15 ressursgrupper Bergen Næringsråd hadde i arbeid eller under etablering ved inngangen til 2016: Transport, Byutvikling, Finans, Olje og gass, Marin, Fornybar energi, Handel, Digitalisering, Internasjonal, Mangfold og inkludering, Kultur og opplevelse, Strategiske tjenester, Helse, Turisme og Nettverk U37.

Strategiske tjenester er en ny ressursgruppe som startet arbeidet sitt i 2015 i kjølvannet av kartleggingen av bransjen. Gruppen består av partnere fra de fire store, strategiske konsulentselskapene, av forretningsadvokater og av revisorer.

Internasjonal ressursgruppe ble for en tid tilbake slått sammen med Mangfold og inkludering i én ressursgruppe. Vi ser at dette ikke er hensiktsmessig, og har derfor gjenopprettet disse som to separate grupper.

I 2016 etablerer vi også ressursgrupper for Helse og for Turisme. Dette er to områder i vekst, og der behovet for samarbeid på tvers av privat næringsliv, offentlig forvaltning, forskning/akademia og organisasjonsliv er stort.

Styret er svært takknemlig for at så mange medlemmer stiller opp som frivillige og bruker tid og krefter på å delta i våre grupper. Deres arbeid er helt avgjørende for foreningens muligheter til å engasjere seg bredt og med faglig tyngde.