Prisvinnere

VÅRE PRISUTDELINGER

Bergen Næringsråd deler ut en del priser i løpet av året, alene eller sammen med partnere. I 2015 hadde vi gleden av å gi følgende priser:

Villsauen er den årlige eksportprisen som deles ut av Bergen Næringsråd i samarbeid med Hordaland fylkeskommune.

I 2015 ble prisen tildelt It’s learning. Selskapet ble etablert av en rekke dataingeniørstudenter ved Høgskolen i Bergen som så behov for et nytt webbasert verktøy. Produktet ble en suksess og førte til etableringen av selskapet i 1997. Suksessen fikk et internasjonalt format, og i 2009 ble kontorer etablert i Storbritannia, USA og Frankrike. Selskapet har 400 ansatte og 5,7 millioner brukere.

Sunnivaprisen deles ut av Bergen Næringsråd sammen med Grieg Gruppen.

Prisen deles ut til en ung, kvinnelig leder som har markert seg på sitt område. I 2015 ble prisen tildelt Helen Kubon Skulstad fra PwC. Skulstad ble i 2015 PwCs yngste partner, og også den første kvinnelige partneren på sitt felt. Hun har opparbeidet seg bred erfaring og fått stor anerkjennelse innen prosessforbedring, omstillingsprosesser og lean.

SPIR-prisen deles ut av Bergen Næringsråd, PwC, DNB og Norsk Klimastiftelse. Målet med prisen er å synliggjøre konsepter og produkter som har en positiv effekt på klimaet.

I 2015 gikk prisen til Cambi, som bruker slam og avfall til å produsere biogass. Selskapet har aktivitet over hele verden, og ved inngangen til 2015 var det 32 Cambi-anlegg i 20 land med ytterligere 19 anlegg under bygging. Totalt kan anleggene behandle slam og avfall fra mer enn 50 millioner mennesker.

På «årsmiddagen» er det tradisjon for å løfte frem en organisasjon, person eller et prosjekt som har fremhevet seg spesielt i regionen det siste året.

I 2015 ble John Wiik hipset. Wiik er avtroppende administrerende direktør ved Norwegian Hull Club, og har jobbet for selskapet i mer enn tredve år. Han har bygget opp en bedrift av stort internasjonalt format innen skipsforsikring som i det vesentligste opererer i globale markeder. I løpet av Wiiks periode i selskapet er omsetningen økt fra 85 millioner kroner til 1,7 milliarder kroner, og antall ansatte er økt fra 10 til 160.

Understøttelseskassen i Bergen Næringsråd og foreningens øvrige styrer til legatene for sosiale og utdanningsformål har i 2015 for første gang besluttet å samle seg om felles støtte. Dette vil sikre større kraft og langsiktighet i vårt filantropiske arbeid.

I 2015 ble det delt ut til sammen 501.000 kroner fra ulike legat og fond til sosiale formål og utdanningsformål. 360.000 av disse er tildelt prosjektet «Buddy» ved Hyssingen Produksjonsskole. I prosjektet skal studenter ved Høgskolen i Bergen gå inn som mentorer og sosiale støttespillere til utvalgte ungdom. Målet med produksjonsskolen er å gi ungdommene mestringsoppgaver og få dem tilbake til skole eller ut i arbeid.