Møtearena 2015

Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember
Bergen Næringsråds Møtearena er regionens største og viktigste møteplass for næringslivet. Her formidles kunnskap som bidrar til å øke bedriftenes kompetanse. Nye muligheter oppstår gjennom å bygge nettverk, og viktige næringspolitiske saker settes på dagsordenen og debatteres. På møtearenaen knyttes det også kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning.

I 2015 ble det gjennomført 95 arrangementer. 11 av disse var konferanser.

Næringspolitiske møter

22 av arrangementene i 2015 fokuserte på høyaktuelle næringspolitiske temaer som f.eks. omstilling og innovasjon, regionbygging, samferdsel og vegutbygging, sentrumsutvikling, finansielle utsikter, ny skattereform, søndagsåpne butikker, Bergen som grønnere by, trafikksikkerhet og ny byarena i Bergen. Årskonferansen var i år viet til delingsøkonomi og sirkulær økonomi og hvordan disse store globale trendene utfordrer vårt lokale næringsliv.

Oppslutning

11.000 personer har deltatt på møtene våre i 2015. Det betyr et snitt på 115 deltakere på hvert arrangement. Flere av konferansene samlet rekordmange deltakere. For første gang hadde vi f.eks. over 500 deltakere på Årskonferansen.

Møtearenaen samler bredt. Nesten 700 ulike medlemsbedrifter var representert på møtearenaen i løpet av året. Et positivt utviklingstrekk er at stadig flere ikke-medlemmer besøker arrangementene våre.