Kommunikasjon og synliggjøring

Bergen Næringsråd har et bredt spekter av kanaler for kommunikasjon. Høy synlighet for å fremme våre saker er viktig for å oppnå gjennomslag.

Sosiale medier har økt kraftig i betydning for den offentlige debatt gjennom de siste årene, og har etablert seg som det viktigste stedet for umiddelbar meningsutveksling blant politikere, journalister og andre som aktivt følger den politiske debatt. Bergen Næringsråd prioriterer derfor høy aktivitet i sosiale medier. De tradisjonelle mediene er svekket i betydning gjennom de siste årene, men er fortsatt viktig for å nå mange av våre medlemmer og næringslivsledere som ikke er aktive i sosiale medier. Mens sosiale medier er preget av dialog og meningsutvekslinger som bringer partene nærmere hverandre og bygger nettverk, fungerer fortsatt de tradisjonelle mediene som et sted der vi kan få god spredning av våre budskap gjennom enveiskommunikasjon.

Twitter er vår viktigste kanal for dialog og påvirkning. Kanalen er aktivt brukt av politikere, journalister og andre som følger og deltar i den offentlige debatt. Gjennom twitter har vi lyktes med mange ulike mål, som å verve nye medlemmer, avtalt oppfølgingsmøter, knytte nye kontakter og satt saker på dagsorden. I det daglige arbeidet gir kanalen oss en stor mulighet til å ha fortløpende dialog med sentrale beslutningstakere. Bergen Næringsråd har en offisiell twitterprofil som benyttes til å spre informasjon om organisasjonens budskap og møter, men like viktig er den høye aktiviteten som hver enkelt ansatt har i kanalen.

Facebook er den største kanalen i utbredelse, og er en viktig kanal for å nå våre medlemmer. Bergen Næringsråd benytter også Flickr som en kanal for å distribuere bilder fra våre konferanser og viktige medlemsmøter, og vi legger ut invitasjoner på LinkedIn. På hjemmesiden publiserer vi ukentlig nyhetssaker eller kommentarartikler, og disse spres via sosiale medier. Hjemmesiden er viktig som base for våre øvrige aktiviteter.

Bergen Næringsråd var omtalt i cirka 300 saker i media i 2015. Det er viktig for vår legitimitet og gjennomslagskraft at vi omtales i tradisjonelle medier, og vi har fortsatt som prioritert oppgave å oppnå stor synlighet i mediene.

Våre kartlegginger, rapporter og magasinet Samspill er også en viktig del av vår synliggjøring. Kartlegginger og rapporter er omtalt i forbindelse med næringspolitiske initiativ andre steder i styrets melding. Vi har i tillegg gitt ut følgende utgaver av Samspill i 2015:

  • Det grønne skiftet – fornybar energi
  • Hordaland på børs – 10-årsjubileum
  • Delingsøkonomi (årskonferansen)