Årsrapport 2015

Bergen Næringsråd er den største næringsorganisasjonen i regionen med i overkant av 1500 medlemsbedrifter og over 3000 medlemmer. Bedriftene representerer mer enn 120.000 arbeidstakere.

Organisasjonens oppgaver er todelt: å fremme regionens næringslivsinteresser, og å utøve handelskammervirksomhet som en del av et verdensomspennende handelskammersystem.

Styret i Bergen Næringsråd

– Vi setter agenda for næringspolitikken på Vestlandet.